Skillnaden mellan olika monopol

När en aktör eller en sammanslutning av aktörer, är ensam/ensamma på marknaden, är det kallat för monopol. Monopol är en marknadsform. När ett företag har monopol, kan de bestämma priserna själva på marknaden, eftersom de saknar konkurrenter i samma marknad.

Det finns olika typer av monopol och monopol kan uppstå av olika anledningar.


Legalt monopol

Legalt monopol är när statsmakten har gett ett företag ensamrätt på marknaden, exempelvis Svenska Spel i Sverige. Lagligt monopol kan även uppstå genom att ett företag har patent på en viss produkt, vilket har stöd i patentlagen. Det kan även uppstå genom ensamrätt eller annat immaterialrättsligt skydd, såsom upphovsrätt, mönsterskydd, varumärkesskydd m.m.


Statligt monopol

Denna typen av monopol finns till främst för att staten ska kunna reglera konsumtion och prissättning. I Sverige är exempelvis Systembolaget ett exempel på ett statligt monopol som gäller idag. Tidigare var även posten, elnätet och apoteken statliga, men dessa har blivit avreglerade med tiden. Numera är det olika privata aktörer som driver denna typen av verksamheter.


Naturligt monopol 

Naturligt monopol förekommer inom områden där företaget är beroende av sin infrastruktur, för exempelvis produktion eller IT. Exempelvis är Facebook och Google två företag som har naturligt monopol inom IT. Vattenfall är också ett företag som har naturligt monopol inom sin bransch. Exempelvis har Vattenfall redan byggt upp sin infrastruktur som är nödvändig, såsom mark, vattenverk, ledningar m.m. Det är mycket kostsamt för en konkurrent att investera i sådant, för att konkurrera med Vattenfall. 

Vid naturligt monopol är kostnaden normalt lägre för ett företag att erbjuda marknaden tjänsten eller produkten ifråga, än att flera olika företag erbjuder dessa. Amazon är ett bra exempel på detta. I och med att Amazon äger en stor del av distributionskedjan (från producent till konsument), har de ett naturligt monopol. Det är svårt för konkurrenter att få samma vinstmarginaler som Amazon. Extremt stora investeringar och stort kapital måste bli investerat, för att andra aktörer ska kunna komma ikapp dem. 

Skribent: Företagsforumet.

Läs fler inlägg om ekonomi

Forumet kan du som medlem ställa frågor, kommentera och diskutera företagande med andra medlemmar. Forumet är en digital plattform där medlemmar kan lära sig av varandra och dela med sig av erfarenheter.

Besök Forumet – klicka här!

Dela detta inlägg: