Affärsutveckling genom varumärkesstrategi

Företagare bör arbeta med affärsutveckling genom varumärket och varumärkesstrategi. Exempelvis kan det ske på olika sätt och genom olika metoder. Dessutom är det bra att analysera sin affärsutveckling över tid. Nedan kommer vi att gå igenom några sätt att utveckla sin varumärkesstrategi. Innan vi fördjupar oss inom detta, är det viktigt att känna till vad ett varumärke är för något och att ha kunskap om marknadsföring. 

Här kan du läsa om vad ett varumärke är för något.

 

Affärsutveckling genom varumärkesstrategi

Affärsutveckling genom varumärkesstrategi handlar om att skapa en strategi för att nå huvudmålet med affärsutvecklingen. Strategi hör ihop med taktik, och den operativa verksamheten. Taktiken är det som leder vägen till delmål. 

 

Strategi

Affärsiden kan analyseras efter följande schema:

Affärside:

  • Extern analys
  • Intern analys 

Formulering av:

  • Mål
  • Strategi
  • Program
  • Implementering
  • Feedback och kontroll 

(Källa: Kotler, P., The Business Strategic Planning Process, Marketing Management).

 

Varumärkesstrategi

Företag kan arbeta med sitt varumärke utifrån två olika förhållningssätt vid arbete med sitt eller sina varumärken:

  1. Genom de individuella varumärkena, eller
  2. Genom företagets varumärke.

Strategin enligt alternativ 1, är även kallat för ”Hus med varumärken”, då företaget bygger upp sitt ”hus” med olika varumärken för olika marknadssegment. Denna strategi är fördelaktig om företaget vill undvika vissa associationer med varumärket, eller om varumärket ska äga egna associationer.

Strategin enligt alternativ 2, är kallat för ”Det varumärkta huset”, då företaget har valt att måla hela sitt ”hus” med företagets varumärke och att allt går under det varumärket. Denna strategi är fördelaktig när företaget strävar efter kostnadseffektivitet i kommunikationer och bygga ett och samma varumärke starkt. 

 

Affärsutveckling genom varumärket

Affärsutveckling genom varumärkesstrategi är en del av utvecklingen av ett varumärke som företag kan genomföra. Det är även möjligt att utveckla varumärket på olika sätt genom olika metoder.

Här kan du läsa mer om affärsutveckling genom varumärket.

 

Skribent: Företagsforumet.

Läs fler inlägg om ekonomi

Forumet kan du som medlem ställa frågor, kommentera och diskutera företagande med andra medlemmar. Forumet är en digital plattform där medlemmar kan lära sig av varandra och dela med sig av erfarenheter.

Besök Forumet – klicka här!

Dela detta inlägg: