MarknadsföringModeller

Porters generiska strategier om positionering

Porters generiska strategier (Porter’s Generier Strategies) handlar om positionering på marknaden och är även kallad för de tre basstrategierna. Det handlar om den positionering på marknaden som ett företag har och vart företaget befinner sig.

Modellen är skapad av Michael Porter, en känd professor från Harvad Business School. Han har skrivit fler än 15 böcker och 125 artiklar.

Porter är känd för att ha skrivit flera modeller som exempelvis universitet, företag och personer runt om i världen använder. I början på 1990-talet blev han invald i Kungliga Ingenjörsvetenskapsakademien i Stockholm som utländsk ledamot. Dessutom har han skrivit en bok tillsammans med två professorer från Handelshögskolan i Stockholm. Boken heter ”Advantage Sweden”. 
 

Porters generiska strategier om positionering

Porters generiska strategier handlar om hur företag förhåller sig till sina konkurrenter, genom sin positionering på marknaden. Den positionering på marknaden som ett företag har, visar vart företaget befinner sig. Detta kan bli jämfört med andra konkurrerande företag.  

 

De tre basstrategierna:

Kostnadsledarskap

Genom denna marknadsstrategi, konkurrerar företaget med ett lågt pris på sina varor eller tjänster, som blir riktade mot ett brett segment (en bred målgrupp). Detta kan uppnås genom bland annat effektivare processer inom produktionen och/eller distributionen. De effektivare processerna kan leda till lägre priser eller större vinstmarginaler.

Exempelvis är IKEA ett företag som är kostnadsledande inom möbelbranschen. IKEA är kostnadsledande, eftersom de säljer sina produkter billigt till en massmarknad. Dessutom har de låga tillverknings- och inköpskostnader. 

 

Differentiering

Differentiering är en marknadsstrategi. Strategin innebär att företaget skiljer sig från konkurrenterna. Exempelvis genom att erbjuda kunderna en unik/speciell produkt som riktar sig mot ett brett segment på en massmarknad. Detta kan även uppnås genom företagets sätt att marknadsföra sig på, vald design eller annat som kunderna uppfattar såsom unikt. Ett exempel på ett företag som valt denna strategi är Apple. De tillverkar telefoner, datorer m.m. och differentierar sig med design och kvalitet. 

 

Fokusering

Fokusering innebär att företaget riktar sig mot en avgränsad del av marknaden och ett avgränsat segment. Fokuseringsstrategi kan delas in i två olika typer:

– Kostnadsbaserad fokusering

Detta innebär att fokusering sker mot ett mindre segment av kunder. Med andra ord är det en nischstrategi inriktat mot en specifik typ av kund, produkt eller geografiskt läge. Kostnadsbaserad fokusering är i princip detsamma som kostnadsledarskap, men att företag genom denna strategi riktar sig mot ett mindre segment av marknaden.

– Differentieringsbaserad fokusering

Även denna strategi riktar sig mot en mindre del av marknaden och mot kunder med specifika krav för bland annat produktkvalitet. Differentieringsbaserad fokusering är i princip detsamma som differentiering, men att företag genom denna strategi riktar sig mot ett mindre segment av marknaden.

 

Porters tre basstrategier för positionering

 

Mer information

Här kan du läsa mer om Michael porters fem krafter: En modell som Porter utvecklat. Modellen beskriver de krafter som påverkar marknadsdynamiken i en viss bransch.

Lästips – Värdekedjan: Ett hjälpmedel för strategisk planering av Michael Porter för företag. Syftet är att minimera kostnader och maximera vinsten.

Skribent: Företagsforumet.