MarknadsföringModeller

4C-modellen är en marknadsföringsmodell

4C-modellen är en marknadsföringsmodell och de fyra C:na står för Consumer, Cost, Communication och Convenience. Modellen beskriver marknadsföringsmixen hos ett företag. Kombinationen av de konkurrensmedel som ett företag använder i sin marknadsföring, är kallat för marknadsmix/marknadsföringsmix. Om du driver ett företag, är det bra att analysera vilka konkurrensmedel som företaget använder i sin marknadsföring. Dessutom är det möjligt att analysera hur andra företag gör, för att lära sig mer om deras strategi och förbättra sin egen strategi.

 

4P modellen och 7P modellen

Två andra modeller som också är kända och är bra att känna till är 4P modellen och 7P modellen. De fyra första P:na i 4P och 7P modellen står för:

  • Pris 
  • Plats 
  • Produkt
  • Påverkan 

7P modellen fokuserar på tjänster istället för produktförsäljning som 4P modellen gör. I 7P modellen ingår de nyss nämna fyra P:na + Personal, Process och Påverkan.

 

4C-modellen – marknadsföringsmodell

Fokuset enligt 4C-modellen ligger på på kunden och deras behov, istället för att fokusera på produkten och tillverkare. 4P modellen som också är en känd marknadsföringsmodell, fokuserar mer på en bredare målgrupp, medan 4C-modellen är mer nischad. 

4C står för:

Consumer (Kund): Fokuset ligger på att tillfredsställa behovet hos kunden. Ett sätt att fokusera på behovet hos den enskilda kunden, är att ha en dialog med kunden och försöka skräddarsy en lösning. Genom att ha kundens behov i fokus, kan servicen bli förbättrad. Exempelvis kan kundupplevelsen bli förbättrad, genom att förbättra sina arbetsprocesser och ha kunden i fokus.

Cost (Kostnad): Kostnad är priset på produkten och eventuella kostnader som kan uppkomma i samband med köpet. Exempelvis kan en kund behöva hyra en skåpbil för att köpa och frakta hem en stor säng från en butik. 

Communication (Kommunikation): Kontakt mellan företaget och kunden kan vara ett sätt att få veta behovet hos kunden. Tvåvägskommunikation är bra för att kunna ta reda på behovet, istället för envägskommunikation där enbart företaget kommunicerar med kunden. 

Convenience (Bekvämlighet): Det bör vara enkelt och bekvämt för kunder att köpa produkten eller tjänsten som företaget säljer. Företag kan analysera graden av bekvämlighet genom hela den process som en kund behöver gå igenom. Exempelvis från första kontakt med företaget, fram till dess att affärsrelationen med kunden är avslutad. Följande kan vara bra frågor att analysera kring: Är det enkelt att kontakta företaget? Är hemsidan smidig och snabb? Kan kunden göra en beställning eller ett köp via hemsidan på ett enkelt sätt? Är informationen på hemsidan enkelt att förstå och tydlig för kunder i olika åldrar med olika förutsättningar? Är leveranstiden och leveranssätt smidiga för kunden? m.m. 

 

Mer information

Här kan du läsa mer om olika modeller inom marknadsföring.

 

Skribent: Företagsforumet.

Läs fler inlägg om ekonomi

Forumet kan du som medlem ställa frågor, kommentera och diskutera företagande med andra medlemmar. Forumet är en digital plattform där medlemmar kan lära sig av varandra och dela med sig av erfarenheter.

Besök Forumet – klicka här!

Dela detta inlägg: