API är ett verktyg för program att kommunicera

Ett vanligt begrepp inom IT är API, som är ett verktyg för program att kommunicera med varandra. På så sätt kan programmen utväxla information med och mellan varandra. Det går att använda ett API för att synkronisera data mellan program och använda funktioner i andra program. API är en förkortning av applikationsprogrammeringsgränssnitt. På engelska heter det ”application programming interface”. 

 

API är ett verktyg för program att kommunicera

Appar (mobilapplikationer) är en del av vår vardag och för företag som driver en app, är API ett vanligt begrepp. Appar använder sig ofta av olika program som behöver bli synkroniserade med varandra genom ett API. Ska du programmera en app med Swish, kan du behöva få ut API-nycklarna från banken som blir inprogrammerat och synkroniserat i appen. 

Om du driver en webbshop och har ett bokföringsprogram, kan du integrera programmen genom ett API. På så sätt kan försäljningen bli direkt överförd till bokföringsprogrammet, vilket både underlättar och gör bokföringsarbetet mer effektivt.

Vissa bokföringsprogram kan även bli kopplade till banken, för att synkronisera affärshändelser direkt i bokföringsprogrammet. Exempelvis kontoutdraget.

 

Tillgång till myndigheternas öppna databaser genom API

Genom API kan företag även koppla upp sig mot myndigheternas databaser. Exempelvis är det så kreditupplysningsföretag arbetar. De kopplar upp sin API mot bankerna, för att få ut information om exempelvis vilka lån en privatperson har tagit.

År 2010 öppnade Riksdagen sina databaser, vilket innebär att så kallad öppen data hos Riksdagen finns tillgänglig för allmänheten att ta del av.

Företag kan genom API koppla upp sig till sådana öppna databaser hos myndigheter och använda informationen som finns i databaserna fritt. Informationen kan därefter bearbetas och analyseras samt bli använd för att utveckla egna tjänster eller produkter. Företag får använda öppen data utan krav på licenser och utan avgifter.

Detta har sin grund i den så kallade offentlighetsprincipen, som är en del av vår grundlag tryckfrihetsförordningen. I grundlagen framgår det att alla medborgare har rätt att ta del av offentliga handlingar.

Sverige omfattas även av EU:s direktiv, “PSI direktivet” som gäller inom EU. PSI står för Public Sector Information och enligt direktivet ska det vara enkelt för företag och privatpersoner att använda information som är offentlig. Informationen får bli använd både i icke-kommersiella och kommersiella syften. I Sverige har PSI direktivet genomförts genom den svenska lagen om vidareutnyttjande av handlingar från den offentliga förvaltningen.

 

Skribent: Företagsforumet.

Läs fler inlägg om digitalisering

Forumet kan du som medlem ställa frågor, kommentera och diskutera företagande med andra medlemmar. Forumet är en digital plattform där medlemmar kan lära sig av varandra och dela med sig av erfarenheter.

Besök Forumet – klicka här!

Dela detta inlägg: