FöretagandeFöretagare

Få kontakter genom att göra bra affärer 

Du kan få kontakter genom att göra bra affärer. Ett brett kontaktnät underlättar för företagare, men det innebär inte att personen kommer lyckas. Inte heller behöver en person ha kontakter för att kunna starta och bygga ett framgångsrikt företag. Många nyföretagare, framförallt yngre, gör misstaget att de spenderar för mycket tid på att nätverka och gå på evenemang. Det är ofta tidskrävande och tar inte verksamheten mycket längre fram. Företagare arbetar vanligtvis minst 150 % och genom att spendera de sista 20 % på att nätverka, kan det vara en bra balans. 

Få kontakter genom att göra bra affärer 

Det bästa sättet att få kontakter på för företagare är att göra bra affärer med andra företag. Bra affärer är en grund till ett långsiktigt samarbete och relation. Därefter blir det ofta automatiskt en kontakt, och inte bara för ena parten, utan båda blir kontakter till varandra. Dessutom är det en större chans att personerna som ingått bra affärer med varandra, sprider det till sina egna kontakter, vilket kan utöka det ännu mer för båda parterna. 

När två parter ska göra en affär och den ska bli bra, är det vanligt att båda parterna behöver kompromissa. Om affären istället är väldigt gynnsam för ena parten, är sannolikheten stor att den andra inte är lika nöjd. Därför är det bra att mötas på mitten och att båda ska bli nöjda. 

  • Företag som arbetar B2B (business to business) och gör ett bra arbete, är en bra förutsättning för att skapa en bra relation. Dessutom kommer man i kontakt med många företagare. 
  • Om ett företag arbetar B2C (business to consumer) går det att inleda exempelvis samarbeten med företag som riktar sig till samma målgrupp. Därmed kan det gynna båda företagen vilket också är en bra förutsättning för att skapa en god arbetsrelation. Med andra ord en kontakt. 

Skillnaden mellan att nätverka på evenemang eller att få kontakter genom att göra bra affärer, är att ena alltid tar företaget framåt. När man gör en bra affär, får företaget också intäkter, vilket är syftet med att driva ett företag. Intäkter är väsentligt och ett företag utan detta, kommer förr eller senare gå i konkurs. Tid är något de flesta entreprenörer önskar att det fanns mer av, eftersom det alltid känns som man ligger efter och för att kunna arbeta ännu mer. Därför är det viktigt att ta vara på tiden och försöka vara så effektiv som möjligt. 

Mer information

Här kan du läsa mer om:

Inte spendera för mycket tid på att nätverka.

Om tjänsten är gratis är du produkten. 

Efterfrågan på digitala tjänster har ökat. 

Efterfrågan på hälsosam och hållbar mat växer.

Strategier för hållbarhet i produkter.

Företagare brukar känna att de ligger efter.

Du kan skapa din egen kategori.

Fler inlägg om företagande

Forumet kan du som medlem ställa frågor, kommentera och diskutera företagande med andra medlemmar. Forumet är en digital plattform där medlemmar kan lära sig av varandra och dela med sig av erfarenheter.

Besök Forumet – klicka här!

Dela detta inlägg: