Mycket mat, kläder och elektronik slängs

För mycket mat, kläder och elektronik slängs i världen idag, vilket är väldigt skadligt för klimatet samtidigt som fattigdom är ett globalt problem. Många personer får inte i sig tillräckligt med mat. Vissa personer får inte ens i sig mat dagligen, men ändå finns så mycket matsvinn i hela världen. Detsamma gäller kläder och elektronik som många företag slänger, för att det är billigare istället för att skänka bort till behövande. 

Mycket mat, kläder och elektronik slängs 

Konsumtionen ökar och många köper produkter eller tjänster som de egentligen inte behöver. Det är så enkelt att byta ut sin telefon till en ny, även fast det inte finns ett faktiskt behov för det. Överkonsumtionen av mat, kläder och elektrontik är ett globalt problem och slöseri med resurser. Därför kan det vara bättre att köpa dyrare saker som håller längre, för att minska konsumtionen. 

Återvinning har blivit mer aktuellt och det finns flera företag som ger rabatter eller liknande till kunder som returnerar en gammal vara. Många företag påstår att de återanvänder materialet, men tyvärr ljuger även många företag om detta för att locka kunder. Därefter kastar de istället kläderna. Återvinning är ett bra sätt att ta vara på resurser och det finns även många företag som tillverkar produkter med hjälp av återfunnet material. Plast är ett stort globalt problem och det finns stora möjligheter med att kunna hitta miljövänligare substitut. 

Socialt entreprenörskap växer och många köpare värdesätter det högt. Exempelvis företag som säljer strumpor och donerar ett par vid varje försäljning till hemlösa. Eller företag som planterar träd, städar hav och mycket mer. Det är positivt att köpare är mer medvetna om hållbarhet och hellre väljer företag med en social mening. Det är köpare som bestämmer vad företag ska sälja eftersom ett företag inte kan överleva, om det inte finns någon efterfrågan på det som företaget säljer. Privatpersoner har en stor och viktig roll i klimatfrågan och kan göra en stor skillnad tillsammans.

Mer information

Här kan du läsa mer om:

Efterfrågan på hälsosam och hållbar mat växer.

Svårt att återvinna plast från hav.

Stora möjligheter med substitut för plast.

Användningen av kol är en stor miljöbov.

Fler inlägg om hållbarhet

Forumet kan du som medlem ställa frågor, kommentera och diskutera företagande med andra medlemmar. Forumet är en digital plattform där medlemmar kan lära sig av varandra och dela med sig av erfarenheter.

Besök Forumet – klicka här!

Dela detta inlägg: