FöretagandeHållbarhet

Fem områden att fokusera på för att minska klimatpåverkan 

De fem B:na är fem områden att fokusera på för att minska klimatpåverkan som en konsument. Företag kan välja att fokusera på någon eller några av områdena om de vill sälja något som kan förbättra klimatpåverkan för konsumenter. Klimatfrågan är mer aktuell än någonsin tidigare, med tanke på de utmaningar som det ställer på oss människor. Företag, konsumenter och stater måste agera tillsammans för att kunna göra den skillnad som måste ske. Genom att staterna gör det mer attraktivt för företag att vara miljövänliga, sälja miljövänliga tjänster och produkter och att konsumenter väljer miljövänliga alternativ, så kommer det att göra en stor skillnad. Det kommer att öka efterfrågan på klimatvänligare alternativ, så att företagen satsar på det.

Fem områden att fokusera på för att minska klimatpåverkan 

De fem B:na som är fem områden som konsumenter bör se över och kan påverka är: 

  • Bilen

En konsument kan välja en miljövänligare bil eller ett miljövänligare alternativ till bilen, om det är möjligt. Exempelvis genom att resa med kollektivtrafiken. Om en konsument bor ungefär en kilometer från en matbutik är det bättre att promenera eller ta cykeln. Detta ger samtidigt motion vilket är positivt för hälsan. 

  • Biffen

Matindustrin är en stor miljöbov som många inte tänker på. Faktum är att köttindustrin släpper ut mer farliga avgaser än hela transportsektorn tillsammans. Miljövänligare alternativ till kött har en stor efterfrågan och därför ser man fler miljövänliga substitut. 

  • Bostaden 

Det finns flera saker att tänka på gällande bostaden. Exempelvis energiförsörjningen och återvinning. Det kan vara bra att använda smarta och miljövänliga energilösningar, eftersom det kan ha en stor påverkan. Det är även bra att minska mängden kemikalier i produkter som används. Det kan även minska risken för olyckor vid användning av kemikalier.

  • Butiken 

För att minska klimatpåverkan, behöver köpare analysera sina butiksköp. Ett billigt alternativ kan vara på grund av att det har en stor klimatpåverkan eller för att de sociala förhållandena är dåliga. Dessutom innehåller många produkter till exempel palmolja och regnskog blir skövlad för att möta efterfrågan. Det är ett stort problem för klimatet. Som konsument är det bra att känna till kraven för att få miljömärkning och innebörden av miljömärkning och ekologisk märkning.

  • Börsen 

Konsumenter har en enorm förmåga att påverka efterfrågan. Genom att placera sina besparingar i investeringar som motverkar den globala uppvärmningen, eller i alla fall inte bidrar till den, visar du att du vill spara på miljövänligare alternativ. Det är även bra att ta avstånd från investeringar som påverkar den biologiska mångfalden negativt.