FöretagandeHållbarhet

Kraven för att få miljömärkning och innebörden 

Kraven för att få miljömärkning och innebörden är kort sagt att en tjänst eller produkt som ett företag säljer uppfyller miljökrav enligt en oberoende miljömärkning. Dessutom finns det fler märkningar såsom etiska märkningar eller märkning mot allergi. Om ett företag använder sig av märkningar som inte stämmer är det vilseledande marknadsföring. Vid sådana fall är det Konsumentverket som tar emot anmälningar och kan driva processen till domstol. Ett annat ord för att få en produkt, tjänst eller ett  företag att verka mer miljövänligt än i verkligheten, är ”greenwashing”. Tyvärr är det många företag som ljuger om hur miljövänliga de är.

Kraven för att få miljömärkning och innebörden 

Det finns organisationer som utfärdar miljömärkningar. De är en oberoende tredje part och ska följa upp märkningen regelbundet. Det är organisationen som sätter kraven och därför kan det variera mellan olika organisationer. Syftet är att det ska bli enklare för konsumenter att hitta produkter eller tjänster som är bättre för klimatet.

Exempel på miljömärkningar: 

Exempel på ekologiska märkningar

Många blandar ihop miljömärkningar med ekologiska märkningar, som är två olika märkningar. Innebörden av ekologiska märkningar innebär istället att en produkt inte innehåller bekämpningsmedel som är kemiska. Till skillnad från miljö- och hållbarhetsmärkningar, som handlar om varor och tjänster som är ekologiskt och socialt hållbara. Exempelvis att arbetarna har bra arbetsvillkor. Det står reglerat i lagen vad som får utges som att vara ekologiskt. Exempel på ekologiska märkningar: