Vad är IBAN-nummer och BIC-kod och vart finns det?

IBAN-nummer och BIC-kod blir använd vid internationella transaktioner mellan olika banker i länder inom främst EU.

 

IBAN-nummer

IBAN står för International Bank Account Number och blir använd enbart vid utlandsbetalningar. Det är en internationellt accepterad standard för identifikation av bland annat bankkonton. IBAN-nummer finns kopplat till alla bankkonton inom EU samt några fler länder såsom Norge, Schweiz m.fl. Det är banken som tilldelar bankkontot ett sådant nummer. IBAN-numret består av en kod som innehåller högst 34 tecken. Syftet med detta nummer är att identifiera kontoinnehavaren, kontonumret och vilket land bankkontot tillhör. Genom IBAN-nummer, är betalningar mellan olika banker i olika länder smidigare, billigare, säkrare och enklare att genomföra. Detta eftersom bankerna inte behöver kontrollera transaktionen manuellt.

Sedan år 2007 är det obligatoriskt att ange IBAN-numret vid banköverföringar i euro till länder i EU, EES-staterna och Schweiz. Du kan ofta hitta ditt IBAN-nummer genom att logga in på din internetbank. I Sverige består IBAN-nummer av 24 tecken och börjar med landskoden ”SE”. Därefter följer två kontrollsiffror, tre tecken som anvisar vilken bank kontot tillhör och övriga siffror som är unika för kontot och clearingnummer. I Sverige är det 17 siffror som anger kontonummer och clearingnummer. Antalet tecken och innehållet i IBAN-numret varierar mellan olika länder.

 

BIC-kod

BIC står för Business/Bank Identifier Code (internationell standard) och ska i Sverige bli använd i samband med IBAN-numret. Tidigare var BIC-kod kallad för SWIFT-kod. BIC-koden blir använd för att identifiera banken och varje bank har en egen BIC-kod. Denna kod ska likt IBAN-numret, bli använd enbart vid utlandsbetalningar. BIC-koden består av normalt 8 till 11 tecken, som är angivna i versaler. Denna kod kan du normalt finna i anslutning till ditt IBAN-nummer.

Om du överför pengar till ett bankkonto i ett annat EU land och använder BIC-kod samt IBAN-nummer, kommer överföringen inte att ta längre tid än ett par dagar. Kostnaden kommer inte heller att vara högre än en inhemsk betalning. Denna typ av överföring brukar även vara kallad för ”EU-betalning” eller ”SEPA-betalning”.

Det är även viktigt att företagets IBAN-nummer och BIC-kod framgår på fakturan, om du säljer tjänster eller produkter till utländska kunder.

 

Skribent: Företagsforumet.

Läs fler inlägg om ekonomi

Forumet kan du som medlem ställa frågor, kommentera och diskutera företagande med andra medlemmar. Forumet är en digital plattform där medlemmar kan lära sig av varandra och dela med sig av erfarenheter.

Besök Forumet – klicka här!

Dela detta inlägg: