Organisationsfunktioner och hur organisationer faktiskt fungerar

Här kan du läsa om organisationsfunktioner och hur organisationer faktiskt fungerar enligt professor Henry Mintzberg. En analys av en organisation sett utifrån dessa element kan fungera som ett redskap för att ta reda på hur organisationen fungerar i verkligheten. Medan andra modeller är till för att analysera hur en organisation är tänkt att fungera.

 

Organisationsfunktioner och hur organisationer faktiskt fungerar

Mintzberg försöker förklara olika organisationsfunktioner och hur organisationer faktiskt fungerar genom olika element. Han beskriver begreppet organisationsfunktion med följande 5 element:

 

Formell auktoritet 

Inom en organisation kan auktoritetsflödet bli beskriven genom den formella auktoriteten, som går högt uppifrån ledningen och nedåt i organisationens hierarki.

 

Reglerade flöden 

Enligt Mintzberg kan analys av reglerade flöden av aktiviteter förklara den formella kommunikationen som sker inom organisationen. Exempelvis flödet av instruktioner, återrapportering och rådgivning.

 

Informell kommunikation 

Den informella kommunikationen inom en organisation är en motsats till reglerade flöden, och fokus ligger på varje medarbetares egna ansvar. 

 

Arbetskonstellationer 

Denna del av organisationen handlar om de olika arbetskonstellationer och grupperna som finns. Exempelvis permanenta sådana och grupper av medarbetare som samarbetar med varandra mellan olika delar inom organisationen för att utföra arbetet. 

 

Adhoc-beslutsprocesser

Denna beslutsprocess beskriver hur större och mer övergripande strategiska beslut blir sammanförda med mindre detaljerade beslut inom organisationen. 

 

Här kan du läsa mer om:

Mintzbergs konfigurationer.

Olika typer av formella strukturer.

Skillnaden mellan formella och informella ledare.

 

Skribent: Företagsforumet.

Läs fler inlägg om ekonomi

Forumet kan du som medlem ställa frågor, kommentera och diskutera företagande med andra medlemmar. Forumet är en digital plattform där medlemmar kan lära sig av varandra och dela med sig av erfarenheter.

Besök Forumet – klicka här!

Dela detta inlägg: