Definition och beskrivning av webbdesign

Här kan du läsa en definition och beskrivning av webbdesign. Det finns synonymer till ordet webbdesign som går att använda som en utgångspunkt för att förstå betydelsen. Exempel på en synonym till webbdesign är webbutveckling. Med andra ord handlar webbdesign om att utveckla en hemsida. Det går också att dela in dem enskida orden webb och design för att förstå begreppet bättre.  

 

Definition och beskrivning av webbdesign

Webb står för webbplats. Förkortningen av www står för ”Word Wide Webb”. Webbsida och webbplats är inte detsamma. Den enskida sidan kallar man för webbsida, medan webbplatsen är en grupp av webbsidor. Webbsidorna har samma basadress, exempelvis www.foretagsforumet.se och därefter har varje webbsida olika länkar. Alla webbsidor utgör tillsammans webbplatsen. 

Design handlar om att skapa och formge m.m. Dessutom handlar det om planeringen bakom webbplatsen, och inte bara utvecklingen. Ett bra utgångsläge vid design är alltid att försöka förstå kunden, ur kundens perspektiv. Genom att förstå sig på kundens behov, är det lättare att hitta en lösning och även anpassa lösningen för att göra den så bra som möjligt. 

Sammanfattningsvis är en definition och beskrivning av webbdesign att det handlar att kommunicera med målgruppen, planera, strukturera och utveckla webbplatsen, genom att skapa en upplevelse. Syftet med hemsidan är att konvertera besökaren till en kund. Som webbdesigner är det därför bra att ha kunskaper inom både marknadsföring, webbutveckling och design. Genom att bland annat förstå sig på målgruppen, deras behov och hur man kommunicerar med målgruppen som är en del av marknadsföring, går det att skapa en bättre grund. 

 

Mer information 

Här kan du läsa mer om: 

Nackdelar med många effekter på en hemsida.

Bildval för en användarvänlig hemsida.

Fyra utgångspunkter för en användarvänlig hemsida.

Detta brukar inte webbutvecklare förstå om användare.

 

Skribent: Företagsforumet. 

Läs fler inlägg om digitalisering

Forumet kan du som medlem ställa frågor, kommentera och diskutera företagande med andra medlemmar. Forumet är en digital plattform där medlemmar kan lära sig av varandra och dela med sig av erfarenheter.

Besök Forumet – klicka här!

Dela detta inlägg: