Ha inte för långa rubriker eller meningar

Ha inte för långa rubriker eller meningar när du skriver inlägg på hemsidan. Detsamma gäller för sidor. Det är ett vanligt misstag att skriva för långa meningar, vilket inte är bra för SEO. Dessutom är det svårare att läsa en text med långa meningar. En författare förstår sin egen text , medan en annan läsare kan tycka att det är otydligt. Det är bra att försöka tänka på hur andra tolkar texten och även efterfråga konstruktiv kritik för att kunna göra texten bättre. 

Det är inte bra att ha för långa rubriker eller meningar 

Rubrikerna på ett inlägg bör vara ungefär lika långt som på detta inlägg. Ett eller två ord till och det hade varit för långt, vilket inte heller är bra. Tänk på att första meningen bör innehålla den valda nyckelordsfrasen för att skapa bra SEO, vilket kan vara samma som rubriken. Ett stycke får inte vara för långt, utan då behöver man lägga in rubriker. En text på 200-300 ord är det minsta man bör ha på ett inlägg, vilket brukar vara ungefär 3-4 stycken. Om det är för mycket text innan en rubrik, blir det sämre resultat. Detta gäller oavsett om det är olika stycken. Dessutom bör alla rubriker helst vara kopplade till nyckelordsfrasen. 

Om meningar är för långa, brukar det inte vara så svårt att korta ner. Ett vanligt ord som gör att en mening blir längre än nödvändigt, är ordet ”och”. Istället går det ofta att bryta meningen och skriva det som kommer efter ”och” som en ny mening. Dessutom ger det möjlighet att skriva ett övergångsord, vilket också är bra för SEO. Exempel på övergångsord är: dessutom, därefter, men och däremot. Det är bra att ha mycket innehåll på inlägg för SEO, men det är viktigt att göra på rätt sätt. Bland annat genom lagom långa stycken, en bra längd på rubriken, helst inte fler än 3 nyckelord i nyckelordsfrasen eller inte för långa meningar. 

Fler inlägg om SEO

Forumet kan du som medlem ställa frågor, kommentera och diskutera företagande med andra medlemmar. Forumet är en digital plattform där medlemmar kan lära sig av varandra och dela med sig av erfarenheter.

Besök Forumet – klicka här!

Dela detta inlägg: