FöretagandeFörsäljning

Tips på hur du kan bygga upp ett sälj

Här kan du läsa om tips på hur du kan bygga upp ett sälj. Sälj är ett mycket viktigt moment inom företagande och ju bättre du blir på att sälja, desto mer intäkter kommer företaget att få. Utan försäljning är det svårt att driva ett företag vidare. Men försäljning är ett område inom företagande som det går att träna på och att bli bättre på.

 

Nedan finns tips på hur du kan bygga upp ett sälj

 

1. Tänk på ditt tonläge och takten du talar i

Något som är värt att nämna inledningsvis, är att du bör tänka på att inte prata för snabbt i dina säljsamtal. Försök att ha pauser och låta säker. Ett sätt som kan få dig att låta säker är genom att bli duktig på det du säljer och visa att du har mycket kunskap. Ju mer du kan om produkten eller tjänsten och ju mer du tränar, desto bättre kommer du att bli. Du kommer att bli bättre på att presentera det du säljer och svara på frågor som kunderna kan ställa dig.

Dessutom är det bra att byta tonläge genom samtalets gång, beroende på konversationen och att inte låta allt för monoton. Eftersom många sälj idag sker via telefon, är det viktigt att förmedla en känsla genom att använda sitt tonläge på rätt sätt.

Innan telefonen kom, samtalade människor genom att fysisk se varandra. Med dagens teknik kan vi kommunicera på distans, utan att behöva se varandra vilket är smidigt av många anledningar. Men det också svårare att skapa tillit genom enbart ett samtal, eftersom vi inte kan avgöra motpartens kroppsspråk och andra detaljer som kan påverka ett beslut.

Tonläget är därför oerhört viktigt att tänka på vid telefonförsäljning. Tonläget är tillsammans med ordvalen och presentationen, det som den potentiella kunden har att grunda sin första bedömning på.

 

2. Försök att förmedla en positiv känsla

Det kan vara bra att försöka ha roligt under samtalet och förmedla en positiv känsla. Dessutom är det bra om du kan få den andra personen att skratta. Det kan också vara bra att ställa frågor för att se att personen förstår och hänger med. Exempelvis:

  • Förstår du?
  • Eller hur?

 

3. Undvik att använda ordet ”inte”

Det är bra att undvika att använda negationer, exempelvis ordet ”inte”. Istället för att säga ”vill du inte köpa två par?”, så är det bättre att säga ”vill du ha två par?”.

 

4. Fånga kundens intresse

Första intrycket är alltid väldigt viktigt för hur en potentiell kund kommer att vara inställd till samtalet. Det är viktigt att fånga intresset direkt och vara tydlig. Du har enbart några sekunder på dig att göra ett gott första intryck.

 

5. Det är bra att göra en behovsanalys av kunden

Ställ frågor till personen och gör en behovsanalys. När du vet behovet hos kunden, kan du enklare komma med ett erbjudande som passar kundens behov. Ju mer frågor du har att utgå från, desto enklare blir det att göra analysen. Däremot är det viktigt att inte prata om sådant som inte är nödvändigt, eftersom det kan leda till att du aldrig kommer till ett avslut. Värdesätt tiden hos alla människor och försök att inte dra ut på det. Det är därför bra att analysera vilka frågor du behöver ställa.

Om kunden är en konsument, ska du även informera om ångerrätten enligt hem- och distansavtalslagen. Dessutom måste du enligt skriftlighetskravet i den lagen (§ 3 a) skicka erbjudandet skriftligt till kunden efter samtalet. Kunden måste därefter skriftligen godkänna erbjudandet för att ni ska ha ingått ett juridiskt bindande avtal. Detta gäller särskilt vid telefonförsäljning mot konsumenter.

 

6. Återkoppla till behovsanalysen vid presentationen

När du presenterar produkten/tjänsten efter att du gjort en behovsanalys, är det bra att återkoppla till den vid säljet.

Om du exempelvis är en hantverkare, kan det vara bra att fråga kunden om något i kundens hem krånglar eller behöver bli åtgärdat. Exempelvis kanske kunden har sagt att ventilationen i badrummet krånglar och de tidigare haft kontakt med en annan hantverkare som ville ha 5000 kr för att fixa problemet. Då kan du erbjuda ett bättre erbjudande, både prismässigt och eventuellt inkludera andra förmåner såsom garantier.

 

7. Ta del av mer kunskap och finslipa din säljtaktik

Förutom dessa tips på hur du kan bygga upp ett sälj finns även mycket information om försäljning och olika taktiker i både böcker och på internet, som du kan ta del av för att bli en bättre säljare. Som företagare är det viktigt att alltid sträva efter att bli bättre inom sitt arbetsområde men även inom försäljning riktad mot sin målgrupp. På så sätt kan du påverka din försäljning och valda strategi direkt, och prova olika tillvägagångssätt tills du hittar det som passar dig bäst och som ger goda resultat.

 

Mer information

Här kan du läsa mer om:

Tips på hur du kan gå på avslut vid sälj.

Skriftlighetskravet vid telefonförsäljning.

Skribent: Företagsforumet.

Läs fler inlägg om företagande

Forumet kan du som medlem ställa frågor, kommentera och diskutera företagande med andra medlemmar. Forumet är en digital plattform där medlemmar kan lära sig av varandra och dela med sig av erfarenheter.

Besök Forumet – klicka här!

Dela detta inlägg: