Vanliga ledarskapsstilar

Det finns sex vanliga ledarskapsstilar som kan vara bra att känna till. Vi människor är olika och fungerar på olika sätt. Dessa ledarskapsstilar beskriver hur en ledare arbetar, men betyder inte att någon av dessa behöver vara bättre än någon annan.

Alla stilar har både fördelar och nackdelar. Det är viktigt att känna sig själv som ledare och att anpassa sitt ledarskap efter sin personlighet. Många ledare anpassar sig efter även situationen och använder sig av olika ledarskapsstilar vid olika tillfällen.  

Exempel på vanliga ledarskapsstilar

 • Drivande ledare
  Denna typen av ledare sätter höga mål för sig både själv och sina medarbetare. Drivande ledare förväntar sig hög standard. En nackdel med detta är att vissa anställda kan bli påverkade negativt av det. Exempelvis kan det leda till att en anställd går in i väggen på grund av pressen att prestera.
 • Befallande ledare
  Befallande ledare kräver lydnad och är hårda. Nackdelen kan vara att stämningen på arbetsplatsen blir dålig och att medarbetare blir missnöjda. I vissa fall är det en fördel att ha/vara en befallande ledare vid krissituationer, eftersom ledaren kan ta snabba beslut på egen hand.
 • Demokratiska ledare
  En demokratisk ledare lyssnar på sina anställda och medarbetare. Det är en vanlig ledarstil i Sverige och ett ord som beskriver ledarskapstilen är ”konsensus”. Nackdelen kan vara att det kan vara svårt att försöka nå konsensus när det är en krissituation.
 • Coachande ledare
  En coachande ledare har sitt fokus på att utveckla sina anställda och medarbetare genom att exempelvis agera som mentor. Det fungerar bättre att ha medarbetare som är motiverade, eftersom det annars kan vara svårt och tråkigt att coacha någon som saknar intresse och driv.
 • Visionära ledare
  Visionära ledare målar upp mål som gruppen ska nå gemensamt. Det handlar om att förklara sina långsiktiga visioner, men att samtidigt låta medarbetarna bestämma mer själva över hur de ska göra för att nå dit.
 • Empatiska ledare
  Empatiska ledare fokuserar på relationen mellan ledare och medarbetare och finns där för medarbetarna på arbetsplatsen. Det är vanligt att ge känslomässigt stöd om de behöver det. Exempelvis kan det avse sådant som berör arbetsliv men även privatlivet.
Skribent: Företagsforumet

Läs fler inlägg om organisation

Forumet kan du som medlem ställa frågor, kommentera och diskutera företagande med andra medlemmar. Forumet är en digital plattform där medlemmar kan lära sig av varandra och dela med sig av erfarenheter.

Besök Forumet – klicka här!

Dela detta inlägg: