Var självkritisk och mottaglig för konstruktiv kritik

Var självkritisk och mottaglig för konstruktiv kritik som ledare. Det gäller även andra medarbetare. Dessutom är det bra att öva på att ge konstruktiv kritik. Ingen är perfekt och alla kan bli bättre. En utgångspunkt för att kunna bli bättre är att vara ärlig mot sig själv och lyssna på andra. Däremot innebär det inte att man ska lyssna på allting som andra säger, eftersom det inte alltid behöver vara rätt. En person som blir bäst på någonting, behöver vara självkritisk. Genom att se sina brister och styrkor går det att bli bättre. 

Var självkritisk och mottaglig för konstruktiv kritik 

Ett misstag som många gör när de vill ge konstruktiv kritik är att börja med det som är sämre och går att förbättras. Detta kan medföra att personen blir mindre mottaglig och istället går i försvar. Det kan tolkas som att man gjort något dåligt när det i själva verket kan vara ett förbättringsalternativ. Allting kan bli bättre och hur det blir förmedlat, kan påverka hur det blir mottaget. Börja med att säga tre positiva saker och därefter vad som kunde bli bättre. Som ledare är det bra att låta medarbetarna säga sina åsikter för att kunna utvecklas. En strikt ledare som ger kritik till andra och ser sig som perfekt, kan skapa en dålig stämning. I längden kan det leda till att medarbetarna presterar sämre eller vill byta arbetsplats. 

Kritik och konstruktiv kritik är två olika saker. Skillnaden handlar i stort om hur det blir förmedlat. Dessutom innebär konstruktiv kritik att ge både det positiva och förbättringsmöjligheter. Till skillnad från kritik där man säger det dåliga. Försök bli bättre varje dag genom att analysera dina egna handlingar och arbetssätt. Därefter kan det också vara bra att fråga om åsikter från andra. Som en ledare eller chef på ett företag kan det vara bra att fråga exempelvis kunder, medarbetare, leverantörer och ägare. Alla kan ha olika perspektiv eftersom de ser det från sin egen synvinkel och arbetsuppgifter. 

Fler inlägg om ledarskap

Forumet kan du som medlem ställa frågor, kommentera och diskutera företagande med andra medlemmar. Forumet är en digital plattform där medlemmar kan lära sig av varandra och dela med sig av erfarenheter.

Besök Forumet – klicka här!

Dela detta inlägg: