DigitaliseringVerktyg

Fördelar med digitalisering i näringslivet

Det finns många fördelar med digitalisering i näringslivet. Näringslivet och marknaden genomgår ständigt förändringar och detsamma gäller köpbeteendet. Digitaliseringen har resulterat i att företag kan nå ut till en global marknad, på ett kostnads- och tidseffektivt sätt. Många företag har behövt anpassa sig till den teknologiska utvecklingen som också har förändrat hur köpare tänker och agerar. Idag är det många som köper tjänster och produkter via internet och får det hemlevererat till dörren. Många i världen har tillgång till internet och en smartphone. 

 

Fördelar med digitalisering i näringslivet 

Digitaliseringen kan bland annat bidra till att:

– Få ökad produktivitet. 

– Hjälpa företag nå ut till nya marknader.  

– Sänkta kostnader för företag. 

– Förbättra och förändra affärsprocesser och affärsmodeller. 

– Skapa nya marknader och nya arbetstillfällen. 

Det kan vara avgörande för företag att genomgå en digital transformation, för att behålla eller ta fler marknadsandelar. Företag som inte följer med utvecklingen, riskerar att förlora marknadsandelar, vilket resulterar i förlorade intäkter. Många stora och etablerade företag satsar därför stora resurser på en digital transformation och exempelvis nya affärssystem, robotar eller annan teknik eller AI som kan bidra till företaget. 

Ett företag som vill bli mer digitalt bör först skapa en digital strategi. Med andra ord en strategi för hur företaget ska digitalisera sig. Med tanke på att digitaliseringen är en komplex process som kan ta tid och vara kostsam, är det bra att planera det noggrant. Dessutom är digitaliseringen i ständig förändring vilket också innebär att företaget kan behöva anpassa sig efter det också. Ett bra utgångsläge är att försöka se hur det går att skapa ett bättre kundvärde genom digitaliseringen, alternativt högre lönsamhet. 

 

Mer information

Här kan du läsa mer om:

Genomföra en digital verksamhetsförståelse.

Digital strategi för företag.

Ett mer digitalt Europa med Your Europe.

 

Skribent: Företagsforumet.

Fler inlägg om digitalisering

Forumet kan du som medlem ställa frågor, kommentera och diskutera företagande med andra medlemmar. Forumet är en digital plattform där medlemmar kan lära sig av varandra och dela med sig av erfarenheter.

Besök Forumet – klicka här!

Dela detta inlägg: