Marknadssegment

Marknadssegment innebär att en del av marknaden kan särskiljas från andra delar, så kallade segment. Marknadssegmenteringen sker genom olika variabler eller genom en kombination av variabler. Syftet med marknadssegmentering är att identifiera målgrupper och därefter planera aktiviteter inom marknadsföringen efter olika faktorer. 

Genom att planera sin marknadsföring efter specifika marknadssegment, kan marknadsföringen bli mer effektiv. Företaget kan då nå ut till potentiella kunder inom det marknadssegment som marknadsföringen riktar sig till. Om ett företag riktar sin marknadsföring till en hel marknad, är det kallat för en massmarknadsföring. 

Vanliga variabler

Fyra vanliga variabler vid marknadssegmentering är följande:

Geografisk

Geografisk segmentering innebär att dela upp marknaden efter ett geografiskt område. Exempelvis stad, kontinent eller land m.m. Det är viktigt att tänka på att kundernas attityder och behov kan variera mellan olika geografiska platser. 

Demografisk

Demografisk segmentering innebär att dela upp marknaden efter exempelvis ålder, kön, yrke och inkomst m.m. Med andra ord handlar det om hur befolkningsstrukturen ser ut och förändras över tid. Det är mycket vanligt att marknadssegment sker efter demografiska variabler. Genom de demografiska variablerna är det relativt enkelt att identifiera det segment man vill inrikta sin marknadsföring till. 

Psykografisk

Psykografisk segmentering handlar om kundernas livsstil, sociala omgivning och vad deras personlighet karaktäriseras av. Vad som motiverar konsumenter till att köpa är en viktig del att analysera vid psykografisk segmentering. Exempelvis är det många företag som anställer eller hyr in psykologer, för att analysera och ta reda på konsumenters köpmotiv. 

Beteendebaserad 

Beteendebaserad segmentering handlar om att dela upp marknaden med hjälp av variabler som handlar om beteendet hos konsumenter. Exempelvis kunders kunskap, köpvilja och attityd. 

Anpassad marknadsföring

Flera av de största företagen som idag når ut till en stor del av marknaden, började med att rikta sig mot en mindre grupp, ett segment. Exempelvis började ett av de största webbutiksföretagen med att sälja böcker online. Därefter expanderade de sin verksamhet till att även inkludera mer än böcker. Exempelvis började även en av de största plattformarna på sociala medier med att rikta sig mot studenter, för att därefter expandera till fler kundsegment. 

Bra marknadsföring, är ofta kundorienterad och anpassad efter kunden. Även fast ett företags målgrupp är olika, exempelvis studenter, arbetstagare och arbetsgivare, kan marknadsföringen bli anpassad i olika situationer och riktad till ett av segmenten. Ett företag kan exempelvis ha en app som riktar sig till flera olika marknadssegment, men att användarna har något gemensamt. Det kan vara bra att anpassa marknadsföringen till de olika målgrupperna, även fast de har något gemensamt. 

Skribent: Företagsforumet.

Läs fler inlägg om ekonomi

Forumet kan du som medlem ställa frågor, kommentera och diskutera företagande med andra medlemmar. Forumet är en digital plattform där medlemmar kan lära sig av varandra och dela med sig av erfarenheter.

Besök Forumet – klicka här!

Dela detta inlägg: