Olika lönsamhetsmått

Det finns olika lönsamhetsmått som är vanliga att använda vid värdering av en verksamhet. Här är en förklaring av tre vanliga nyckeltal som ofta blir använda vid bolagsvärdering. Avkastning på totalt kapital (ROA), avkastning på eget kapital (ROE) och avkastning på investerat kapital (ROIC). 

Det finns andra nyckeltal som kan användas för att värda företag på, som inte behöver innebära direkt lönsamhet. Exempelvis antalet användare på en app eller betalande prenumeranter m.m. Det kan alltså vara nyckeltal som visar potential för lönsamhet inför framtiden. 

Här kan du läsa mer om vad nyckeltal är för något.

Tre olika lönsamhetsmått

Avkastning på totalt kapital 

Detta nyckeltal ger en indikation på hur bra företaget skapar avkastning på bolagets totala kapital. Exempelvis om ett företag har ett totalt kapital på 100 miljoner och vinsten är 10 miljoner, är avkastningen på det totala kapitalet 10 % (0,1). 

10 / 100 = 0,1 (10%)

Nettovinst / totalt kapital = avkastning på totalt kapital.

Avkastning på eget kapital 

Detta nyckeltal indikerar hur bra företaget har lyckats skapa avkastning på kapitalet som aktieägarna har satt in. Exempelvis ett företag som har 10 miljoner i vinst och har ett eget kapital på 100 miljoner, har företaget 10 % (0,1) i avkastning på eget kapital. 

10 / 100 = 0,1 (10%)

Nettovinst / eget kapital = avkastning på eget kapital. 

Avkastning på investerat kapital 

Nyckeltalet indikerar hur bra företaget har skapat avkastning på kapitalet företaget har investerat, för att driva verksamheten. Det används främst inom kapitalintensiva företag för att se och bedöma hur effektivt kapitalet som företaget investerat blir använt. 

Exempelvis:

Ett företag har en nettovinst på 1 miljon och utdelningen är 0 kr. 

Företaget har ett eget kapital på 5 miljoner och långfristiga skulder på 5 miljoner. 

1 – 0 /  5 + 5 = 0,1 (10%) 

(Nettovinst – utdelning) / (långfristiga skulder + eget kapital) = Avkastning på investerat kapital.

Skribent: Företagsforumet.

Läs fler inlägg om ekonomi

Forumet kan du som medlem ställa frågor, kommentera och diskutera företagande med andra medlemmar. Forumet är en digital plattform där medlemmar kan lära sig av varandra och dela med sig av erfarenheter.

Besök Forumet – klicka här!

Dela detta inlägg: