FöretagandeFörsäljningLedarskap

Förbättra retorik och tal

Det är bra att arbeta med att förbättra sin retorik och sitt tal som företagare. Det går alltid att förbättra sin retorik och att bli en bättre talare. Övning och erfarenhet är ett måste för att bli bättre och det är bra att ständigt öva. Här kan du läsa om några saker som kan vara bra att tänka på för att förbättra sin retorik och sitt tal. 

 

Tips för att förbättra retorik och tal

 

Tänk på hur viktigt kroppsspråket är

En person som inte är van att tala inför människor och som är nervös, kan signalera det med sitt kroppsspråk. Exempelvis kan en nervös person som talar göra ”konstiga” rörelser med händerna. Det kan vara bra att filma sig själv när man talar inför människor och sedan studera filmerna. Ofta ser man saker direkt som kan bli förbättrade inför nästa gång. Det är lärorikt att studera sig själv, sitt tal och finslipa sitt kroppsspråk.

 

Strukturera ditt tal

Skapa en struktur över det du ska säga istället för att memorera hela talet ordagrant. Genom att istället skapa en struktur av de saker som du ska gå igenom, möjligtvis använda stödord och kunna det du talar om, har du en bra grund till ett bra tal. Du kan då även anpassa dig enklare inför olika situationer som kan uppstå under tiden du talar, eftersom du följer en struktur i ditt tal, snarare än ordagranna meningar som du har memorerat. Om man försöker komma ihåg sitt tal ordagrant, är det lätt hänt att man tappar bort sig och blir mer nervös.

 

Reglera tempot

Tänk på att inte tala för snabbt och att det är viktigt att ta pauser, både för dig som talare men även för åhörarna. En talare som pratar för snabbt, kan tappa åhörarna och det kan vara svårt att förstå vad talaren vill förmedla. Detsamma kan gälla om talaren pratar för långsamt. Det är bra att ta korta pauser mellan vissa meningar och ord, för att bygga upp ett bra tal som fångar åhörarnas intresse. 

 

Tänk på tonläget 

Tänk på tonläget och försök att inte låta monoton. Det är bra att tänka på tonläget när du talar både inför större och mindre grupper. Exempelvis kan det göra en stor skillnad på vilka ord som blir betonade. Om man exempelvis har en liten paus efter ett ord som man har betonat, kan det få effekten att åhörarna tänker till kring som blivit sagt.

 

Minska stressen 

Ett sätt för att bli säkrare, mindre stressad och hålla ett bra tal är att ha god kunskap om det man pratar om. Ifall en person tränar in ett tal, men inte förstår innebörden av det man säger, kan det bli problematiskt om det uppstår frågor. Det kan också hända att man glömmer bort det man ska säga. Kan du faktan, går det alltid att tala om det, oavsett om du kommer bort från din planerade struktur. Det är även enklare att hitta tillbaka till sin planerade struktur, eller att medvetet avvika från sin struktur och prata om annat som hör till ämnet. Övning är också något som kan minska stressen. 

 

Anpassa efter åhörarna 

När du talar är det bra att anpassa retoriken efter situationen och åhörarna. Om du exempelvis talar för enbart en person eller en större grupp, kan du behöva anpassa ditt tal. Detsamma gäller om du ska hålla ett tal för en investerare, en grupp potentiella kunder eller samarbetspartners. Ofta är det innehållet i talet som blir förändrat och anpassat efter åhörarna, men även retoriken kan komma att behöva bli justerat för en bra och anpassad retorik. 

Tänk också på att det kan vara bra på behöva anpassa ordval i vissa fall beroende på åhörare. Om en person exempelvis inte är tekniskt kunnig och du använder massa tekniska begrepp utan att förklara dem, är risken stor att åhöraren inte kommer att förstå vad du pratar om.

 

Mer information

Söker du en investerare till din företagsidé?

 

Skribent: Företagsforumet.

Läs fler inlägg om företagande

Forumet kan du som medlem ställa frågor, kommentera och diskutera företagande med andra medlemmar. Forumet är en digital plattform där medlemmar kan lära sig av varandra och dela med sig av erfarenheter.

Besök Forumet – klicka här!

Dela detta inlägg: