Kommunikation är nyckeln till organisationsstrukturer

Kommunikation är nyckeln till organisationsstrukturer eftersom det bland annat utgör ett behov för att skapa ordning, delegera arbetsuppgifter, informera medarbetare om saker och mycket mer. Ju större organisation, desto viktigare är det med att skapa en formell struktur för kommunikationen. Dessutom är det viktigt att samordna medarbetarna. I större företag, är det ofta anställda som har kontakt med kunder. Däremot är det ägarnas och lednings idéer som de anställda ska utföra och därför behöver det finnas en bra kommunikation mellan de olika leden. Det är vanligt att en organisation har en ledning, chefer och andra medarbetare. Om företaget är stort, kan det finnas flera led av chefer. 

Kommunikation är nyckeln till organisationsstrukturer 

Kommunikation är nyckeln till organisationsstrukturer eftersom det upptår genom kommunikationsprocesser. Det är vanligt att först ha ett möte på en arbetsplats där man diskuterar och kommer fram till en plan. Därefter brukar man samordna och kommunicera fram en lösning och vem som ska göra vad. Detta är att skapa en struktur, eftersom man vet vad man ska göra efteråt och det är bara att sätta igång. Det går också att en person bestämmer allting själv men måste ändå kommunicera och delegera uppgifterna till medarbetarna. 

Det finns för och nackdelar med organisationsstrukturer. Däremot är det viktigt att ha i stora organisationer för att uppnå bra resultat. Det kan vara enklare att göra något eftersom man inte behöver tänka så mycket på vilket sätt man ska göra något. Dessutom bidrar det till effektivitet när det finns färdiga mönster att följa. Till skillnad från att ständigt behöva komma fram till det. Däremot är nackdelen att det kan begränsa kreativiteten hos individen. Därför är det bra att hitta en kombination, men det beror också på vilken typ av företag det gäller. I vissa företag kan det vara bättre att ha mer struktur medan det kan vara tvärtom i andra företag. Oavsett vad är kommunikation en central del av organisationsstrukturer och företag. Det behöver inte alltid vara tal, utan det går att ha strukturer och procedurer där det står exakt vad som ska göras. Exempelvis om en person ska lägga paket på olika platser i en lagerlokal. Med andra ord kan det vara bra att både kommunicera med tal men också tillägga andra metoder, såsom skrift, möjligtvis videor eller liknande.

Bygga upp en bra företagskultur 

Det tar lång tid att bygga upp en bra företagskultur och det är unikt i ett företag som inte går att byta ut. Till skillnad från andra delar såsom teknik, vilket oftast går att köpa och byta ut. En god företagskultur brukar leda till bättre resultat samtidigt som det blir en attraktiv arbetsplats. En fördel med en attraktiv arbetsplats är att personalomsättningen blir mindre vilket är en kostnad. Det innebär i som tur att de nya personalen måste få utbildning och det tar tid innan personen kan prestera sitt maximala. En attraktiv arbetsplats leder också till att många duktiga arbetare söker sig dit och därmed är urvalet stort. 

Mer information

Här kan du läsa mer om:

Ledarskap från perspektiven kultur, struktur & processer.

Tre vanliga prototyper företag använder.

Skillnaden mellan en formell och informell struktur.

Byt ut filmer mot dokumentärer.

Vänta inte på att allt är perfekt innan försäljning.

Småföretag har en betydande roll i samhället.

Fler inlägg om företagande

Forumet kan du som medlem ställa frågor, kommentera och diskutera företagande med andra medlemmar. Forumet är en digital plattform där medlemmar kan lära sig av varandra och dela med sig av erfarenheter.

Besök Forumet – klicka här!

Dela detta inlägg: